เทศบาลตำบลแม่อาย ระดมทุกภาคส่วน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น “วิถีชีวิตคนและป่า ณ ห้วยดีหมี”

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 141 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่อาย ระดมทุกภาคส่วน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น “วิถีชีวิตคนและป่า ณ ห้วยดีหมี”ขับเคลื่อนการอยู่ร่วมกันของคนและป่า อย่างยั่งยืน

ที่บริเวณลานกิจกรรม อ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งพระสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน และประชาชน ได้ร่วมกันเปิดเวทีเสวนา “วิถีชีวิตคนและป่า ณ ห้วยดีหมี”เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ในการอยู่ร่วมกันของชุมชนกับป่าไม้และรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่คู่กับชุมชน ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาป่าไม้ แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า และภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และบวชป่า บริเวณพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ให้คงอยู่ตลอดไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ