จังหวัดพะเยา รถโดยสารประจำทางเพิ่มเที่ยววิ่งมากขึ้นเป็น 34 เที่ยว ขณะที่ขนส่งจังหวัดยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันไวรัสโควิด- 19 อย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 260 ครั้ง

 

วันที่ 16พ.ค. 63 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โดย นางสุภมาส  ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส Covid-19 โดยดำเนินการคัดกรองวัดอุณหภูมิของผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ทั้งขาเข้าและขาออก ตลอดจนการบันทึกประวัติของผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถโดยสาร 

- ผลการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร และผู้ประจำรถ จำนวน  199 ราย ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิเกินเกณฑ์ 37.5 องศาเซลเซียส

- ให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

-กำกับดูแลให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เช่น การจัดที่นั่งผู้โดยสารโดยเว้นระยะที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร การไม่ยินยอมให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขึ้นรถโดยสาร เป็นต้น

โดยมีการเดินรถหมวด 2 จำนวน 1เส้นทาง หมวด 3 จำนวน 5 เส้นทาง และหมวด 4 จำนวน 1 เส้นทางรวมจำนวน 34 เที่ยว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ