สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ.แม่ฮ่องสอน พบปีนี้ลดลง และไม่มีผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตามพบว่าสาเหตุของอุบัติเหตุอันดับ1 คือ เมาสุรา และรถจักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 180 ครั้ง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และกำหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหา

            ที่ประชุมได้มีการรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตลอดทั้งปี) 2561 – 2562 พบว่า ปี2562 มีอุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ้น จำนวน 923 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีอุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ้น จำนวน 635 ครั้ง ปี 2562 มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 901 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 623 คน ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิต ปี2562 มีจำนวน 43 ราย ลดลงจากปี 2561 ที่มีจำนวนผู้เสียชีวิต 44 ราย ซึ่งแม้ว่าจำนวนอุบัติเหตุจะเพิ่มขึ้น แต่อัตราการบาดเจ็บ และเสียน้อยลง แสดงถึงประสิทธิผลการตอบสนองเหตุของเจ้าหน้าที่

            สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ในปี 2563 เกิดอุบัติเหตุลดลง โดยเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 17 ครั้ง (ปี2561 และ 2562 เกิดอุบัติเหตุ 27 ครั้ง/ปี) เสียชีวิต จำนวน 0 ราย (ปี2561 และ 2562 เสียชีวิต 4 , 1 ราย ตามลำดับ) ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 25 ราย (ปี2561 และ 2562 ได้รับบาดเจ็บ 28 , 27ราย ตามลำดับ)

            ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เรียง 2 ลำดับแรก ได้แก่ เมาสุรา จำนวน 7 ราย และสภาพถนน จำนวน 5 ครั้ง โดยประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ เรียง 2 ลำดับแรก ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จำนวน 14 คัน และรถปิคอัพ จำนวน 2 คัน นอกจากนี้ประเภทถนนที่เป็นจุดเกิดอุบัติเหตุ เรียง 2 ลำดับแรก คือ ถนนในเขต อบต./หมู่บ้าน จำนวน 11 ครั้ง และถนนกรมทางหลวง จำนวน 3 ครั้ง

            ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมาย ให้แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจจุดเสี่ยง พร้อมจัดทำการป้องกันอุบัติทางถนน เช่น แผงกั้น และที่กันถนนลื่น และให้ดำเนินการรวบรวมสถิติว่าเหตุที่เกิดขึ้น เกิดจากคนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยว เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ตรงจุด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ