กองทัพอากาศจัดเครื่องบินลำเลียง C130 พร้อมกำลังพลสนับสนุนโครงการนำร่อง ทัพฟ้าไทย ช่วยต้านภัยโควิด- 19  ขนสินค้าของเกษตรกรจังหวัดพะเยา ข้าวหอมมะลิ 6  มะม่วงน้ำดอกไม้และโชคอนันต์ นำไปแลกเปลี่ยนสินค้าของ

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 205 ครั้ง

 

วันที่ 20 พ.ค .63 เวลา 11.30 น. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พลอากาศโท ตรีพลอ่องไพฑูรย์  เจ้ากรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ เป็นตัวแทนรับมอบข้าวหอมมะลิบรรจุถุงและ 5 กิโลกรัมจำนวน 1,200 ถุง รวม 6 ตัน มูลค่า 198,000 บาท มะม่วงน้ำดอกไม้และโชคอนันต์ จำนวน 4 ตัน มูลค่า 52,000 บาท  จาก นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้แทนของ นายกมล เชียงวงค์           ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เพื่อลำเลียงโดยเครื่องบิน C130ไปยังสนามบินภูเก็ต และขนส่งต่อไปยังจังหวัดพังงา จากนั้น จะขนสินค้าการเกษตรจังหวัดพังงา ประกอบด้วย มังคุดคัดเกรด 2.5 ตัน ปลาฉิ้งฉ้าง 480 กิโลกรัม กะปิบรรจุกระปุก 1000 กระปุก  โดยเครื่องบิน C130 มายังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย    

             โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องและต่อยอดจากการที่กองทัพอากาศได้ช่วยเหลือบรรเทาคามเดือดร้อนของเครือข่ายเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชม ที่มีข้อจำกัดในการขนส่งและระบายสินค้า  เป็นการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่จะสร้างให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  โดยใช้ชั่วโมงฝึกบินของเครื่องบิน C-130  ซึ่งนักบินต้องทำการฝึกบิน มาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด   กองทัพอากาศจึงจัดเครื่องบินลำเลียง C130 พร้อมกำลังพลสนับสนุนโครงการนำร่อง ทัพฟ้าช่วยไทย  ต้านภัยโควิด- 19  ขนสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดพะเยา ข้าวหอมมะลิ 6 ตัน  มะม่วงน้ำดอกไม้ โชคอนันต์ 4 ตัน นำไปแลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัดพังงา มังคุดเกรด  2.5 ตัน ปลาฉิ้งฉ้าง 480 กิโลกรัม กะปิบรรจุกระปุก 1000 กระปุก

            ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโกวิด- 19 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาได้ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด ดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร คือ มะม่วง และข้าวสาร ไปแลกกับมังคุด และอาหารทะเลแห้งของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พังงา จำกัด โดยได้รับความสนับสนุนขนส่งโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศและกำลังพลจากกองทัพบกในการขนถ่ายสินค้า ซึ่งลำเลียงสินค้าจากท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ในบ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2563   ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง พัก 1 คืน แล้วเดินทางต่อถึงยังท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต ใน เช้าวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธกส.พังงา จำกัด ก็จะส่งมอบสินค้า ประกอบด้วย มังคุด ปลาฉิ้งฉ้าง และกะปิ ลำเลียงขึ้นเครื่องบิน C-130 เพื่อขนส่งกลับไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ถึงเช้าวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ต่อไป.

 

            

          

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ