โครงการสำนักงานธนานุเคราะห์ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด –19 ........

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 275 ครั้ง

ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติการกู้เงิน Soft loan ของสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท จากธนาคารออมสิน โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน เป็นการเตรียมเงินทุนหมุนเวียน รองรับการให้บริการรับจำนำแก่ประชาชน ในโครงการ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด–19

          เพื่อให้สอดล้องกับการขยายเวลาตั๋วรับจำนำและลดดอกเบี้ยรับจำนำในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19   

      1.ขยายระยะเวลาตั๋วจำนำ จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน  โดยไม่คิดดอกเบี้ยในส่วนที่ขยายระยะเวลา (สำหรับผู้ใช้บริการวงเงินต้นไม่เกิน 10,000 บาท ที่มีตั๋วจำนำตั้งแต่ 3 ม.ค. - 31 มี.ค.63 ) ลงทะเบียน 1 เม.ย. – 31 พ.ค.63 จำกัด 1 คน 1 สิทธิ

      2.ผู้มาใช้บริการจำนำใหม่ (ตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.63) วงเงินต้นไม่เกิน 15,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.125% ต่อเดือน จำกัดสิทธิ 1 คน ต่อตั๋ว 1 ใบ ต่อ 1 รอบการจำนำ
โดยมีวงเงินช่วยเหลือ 2,000 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเหลือขยายเวลาตั๋วจำนำได้ 41,000 ราย ลดดอกเบี้ยรับจำนำ 177,600 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.เชียงราย
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ