คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เปิดการประชุมหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางการจัดการอุทยานแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 181 ครั้ง

นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ หารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการหาแนวทางทำให้การจัดการอุทยานแห่งชาติประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารอุทยานแห่งชาติ รวมถึงการบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการใช้จ่ายเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

            โดยที่ประชุมได้มีวาระการพิจารณาเรื่องการก่อสร้างห้องปฐมพยาบาลในอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์ และการปรับปรุงเส้นทางเดินบริเวณบ้านพักรับรองในอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ (บ้านพักริมปาย)

            ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ได้ให้ความร่วมมือตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการปิดอุทยาน ตามประกาศปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรื่อง ปิดประกาศท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง เพื่อป้องกันโรคระบาดCOVID-19 และเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูสภาพตามธรรมชาติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ