จังหวัดน่าน และคณะสงฆ์จังหวัดน่าน จัดพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค แด่วัด สำนักสงฆ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่วัดภูเก็ต อ.ปัว

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 126 ครั้ง

      พระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ราชการจังหวัดน่าน ประธานพิธีฝ่ายฆารวาส ได้จัดพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ระดับเจ้าอาวาส และ หัวหน้าที่พักสงฆ์ โดยมีภาคีเครือข่ายกัลยาณมิตรพิชิตโควิดฯ น่าน ร่วมกันบริจาคทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อถวายแด่ วัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ณ วัดภูเก็ต อ.ปัว
       การถวายปัจจัยไทยธรรมพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค แด่เจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ ที่จัดขึ้นโดยแบ่งเป็นโชนที่ 1 จำนวน 5 อำเภอ คือ อ.เมืองน่าน อ.ภูเพียง อ.บ้านหลวง อ.แม่จริม อ.สันติสุข รวม 22 วัด พระสงฆ์ 22 รูปได้ถวายไปแล้วเมื่อวันที่ 20 พ.ค.63 วันนี้เป็นโซนที่ 2 จำนวน 5 อำเภอ คือ อ.ทุ่งช้าง อ.ท่าวังผา อ.เฉลิมพระเกียรติอ.สองแคว และอ.ปัว คณะสงฆ์ที่ได้รับนิมต์มารับถวายปัจจัยไทยธรรม ครั้งนี้ประกอบด้วยเจ้าคณะอำเภอ 5 อำเภอ และพระสงฆ์ 22 รูปจาก 22 วัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ