จ.พะเยา - จ.น่าน แลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างชุมชนสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 113 ครั้ง

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับ  เครือข่ายชุมชนคุณธรรม ประกอบด้วย พระสงฆ์ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ส่วนราชการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แลกเปลี่ยนอาหาร/ผลไม้ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

โดยแลกเปลี่ยนระหว่างอำเภอ คือ ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน และชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุดอยหยวก อำเภอปง นำผลไม้ พืชผักสวนครัวและข้าวสาร มาแลกเปลี่ยนกันระหว่างชุมชน ณ วัดพระธาตุดอยหยวก ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

และแลกเปลี่ยนระหว่างจังหวัด คือ ชุมชนคุณธรรมบ้านไทลื้อท่าฟ้า ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา กับชุมชนคุณธรรมบ้านฟ้า ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยนำมะละกอ ฝรั่ง และหน่อไม้ฝรั่งแลกกับมะม่วงและส้ม ที่ด่านบ้านนาหวาย อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อชายแดนระหว่าง 2 จังหวัด.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ