จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ลำปาง วันแรก

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 92 ครั้ง

ช่วงเช้าวันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ได้มีการดำเนินการเปิดรับสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส.) ของเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลําปาง แทนตําแหน่งที่ว่างเป็นวันแรก โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง และ พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับสมัครในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ที่เดินทางมาสมัครจำนวน 1 ราย คือนายวัฒนา สิทธิวัง สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2563

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ทาง กกต.ได้มีการกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. เพื่อเป็นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน สำหรับในช่วงระยะเวลาการหาเสียง ไม่น่าจะเกิดปัญหา เนื่องจากได้มีการแจ้งต่อพรรคการเมือง และผู้สมัคร ให้ถือตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในส่วนของกรณีที่ไม่มีการเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้ออกไป เนื่องจาก กกต.ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ที่ได้มีการกำหนดชัดเจนว่า เมื่อมี ส.ส.ว่างลง ให้ดำเนินการเลือกตั้งภายใน 45 วัน โดยกำหนดให้วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นวันเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยนายธวัชชัย เชิญชวนผู้มีสิทธิ์มาออกมาเลือกตั้ง พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมาตรการเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล เช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้พร้อมแล้ว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ