สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 85 ครั้ง

     ที่บริเวณอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีนายสุรัตน์ชัย  อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กว่า 200 คน เข้าร่วม

     ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการนำกล้าพันธุ์ไม้ ได้แก่ เสลา มะค่าโมง จามจุรี พยูง รวมจำนวนกว่า 500 ต้น ทำการร่วมกันปลูก เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้เป็นบ้านของช้างที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ