สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เป็นเจ้าภาพโครงการ “จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19”

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 66 ครั้ง

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพร่วมสนับสนุนอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ “โรงครัว” เทศบาลนครลำปาง ซึ่งคณะกรรมการสตรีชุมชนบ้านดงไชย ประกอบอาหารกลางวันเมนู “พะโล้หมู+ไข่” พร้อมแจกจ่ายให้ประชาชนภายใต้ โครงการ “จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19”

โดย นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นายวันชัย ทุ่งพะนา ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตลำปาง พร้อมด้วย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ร่วมแจกจ่ายอาหารกลางวันให้กับประชาชนที่มารอรับ โดยได้จัดเตรียมสถานที่ จุดคัดกรอง และทีมงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวก เพื่อเลี่ยงการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ตามแนวทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้กำชับให้เข้มงวดในเรื่องของมาตรการป้องกันให้ดีที่สุด นอกจากนี้ นายอำเภอเมืองลำปาง ได้จัดส่งสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) มาอำนวยความสะดวกจำนวน 6 นาย เป็นประจำทุกวัน

เริ่มประกอบอาหารเวลา 07.00 น. บรรจุอาหารเวลา 10.30 น. จัดส่งอาหารโดยทีมงานฟู้ดแพนด้าลำปาง ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และแจกจ่ายอาหารสำหรับบุคคลทั่วไปที่เดือดร้อน ณ เทศบาลนครลำปาง ได้แก่ จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จำนวน 300 ชุด ชุมชนบ้านดงไชยประกอบอาหารเพิ่มเติม จำนวน 30 ชุด ธนาคารออมสินเขตลำปาง ร่วมบริจาคอาหารกล่อง จำนวน 250 ชุด สลัดน้ำแต้ม ร่วมบริจาคสลัด จำนวน 100 ชุด นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมบริจาคขนมจีนน้ำเงี้ยว+ข้าวกั๊นจิ๊น จำนวน 30 ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 710 ชุด นอกจากนี้ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ทุกวันวันละ 24 แพ็ค ตลอดโครงการฯ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ในเขตเทศบาลนครลำปาง ได้โปรดแจ้งมายังเทศบาลนครลำปางก่อนอย่างน้อย 1 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายสิ่งของ โดยจะต้องรักษาระยะห่างทางสังคม คัดกรองกลุ่มเสียง เพี่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และขอความร่วมมืองดใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหาร ติดต่อสอบถาม แจ้งความประสงค์ได้ที่ 0 5423 7237 ต่อ 5203, 5204 ได้ทุกวันในเวลาราชการ.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.ลำปาง
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ