คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา และหมู่บ้านเวียงบัว จัดโครงการคืนป่า คืนอึ่งเพ้า (เค่า)

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 114 ครั้ง

         ที่ ป่าชุมชนบ้านเวียงบัว ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา และหมู่บ้านเวียงบัว จัดโครงการคืนป่า คืนอึ่งเพ้า (เค่า) สู่ป่าชุมชนบ้านเวียงบัว ตามแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ , ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ อาจารย์สาขาวิชาการประมง พร้อมบุคลากร ร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเป็นส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พร้อมทั้งรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อีกทั้งเป็นการปล่อยอึ่งเพ้าคืนสู่ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการแพร่พันธุ์

            สำหรับอึ่งปากขวดหรืออึ่งเพ้า สถานะการอนุรักษ์ ใกล้ถูกคุกคาม เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดหนึ่ง จำพวกอึ่งอ่าง จัดเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุล Glyphoglossus [2] มีความยาวจากหัวจรดถึงก้นประมาณ 73 มิลลิเมตร ลำตัวอ้วนป้อม มีลักษณะเด่นคือ หน้าสั้นมาก ปากแคบและทู่ไม่มีฟัน ไม่เหมือนกับกบหรืออึ่งอ่างชนิดอื่นๆ ตาเล็ก ขาสั้น โดยมีพฤติกรรมอาศัยโดยขุดโพรงดินที่เป็นดินปนทรายและอาศัยอยู่ภายใน ในป่าที่มีความชุ่มชื้นใกล้กับพื้นที่ชุ่มน้ำ ในฤดูร้อนจะซ่อนตัวในโพรงแทบตลอด เมื่อฝนตกจะออกมาหากิน โดยหากินในเวลากลางคืน ผสมพันธุ์และวางไข่ในช่วงต้นฤดูฝน และจะผสมพันธุ์วางไข่เร็วกว่าอึ่งอ่างหรือกบชนิดอื่น อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ไปไหนมาไหนพร้อมกันเป็นฝูง แต่ในปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพราะถูกจับมาบริโภค โดยเฉพาะอย่างมากในช่วงฤดูฝนที่จะสร้างรายได้แก่ผู้ที่จับมาได้วันละหลายหมื่นบาท

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ