รัฐบาลทยอยโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ให้กับเกษตรกรผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบแรกแล้ว

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 52 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวม 15,000 บาท ให้กับเกษตรกรผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบแรก หรือเกษตรกรกลุ่มแรกที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกลุ่มที่ 1 ซึ่งตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ชุดแรก 3,335,897 ราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 จนครบ

ส่วนชุดที่ 2 อยู่ระหว่างส่งรายชื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ตรวจสอบไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีก 3,437,350 ราย

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ วางแผนจ่ายเงินให้เกษตรกรชุดที่ 2 เร็วที่สุดหลังจากที่ สศค.ตรวจสอบและส่งรายชื่อกลับมา จะเร่งส่งต่อให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินทันที คาดว่าจะดำเนินการครบประมาณปลายเดือนพฤษภาคม

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม โดยมีการทำประชาคมว่าทำเกษตรจริง และให้กระทรวงการคลังตรวจสอบไมให้ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน ฐานทะเบียนข้าราชการ ฐานทะเบียนข้าราชการบำนาญ และฐานทะเบียนประกันสังคมออกไปก่อน  โดยคาดว่าจะจ่ายเงินภายในเดือนพฤษภาคมเช่นกัน

สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ซึ่งยังไม่สามารถเพาะปลูกได้ เนื่องจากรอฝน แต่ยื่นแบบ ทบก. 01 ซึ่งเป็นคำร้องทะเบียนเกษตรกรภายใน 15 พฤษภาคม โดยกระทรวงเกษตรฯ กำหนดให้เพาะปลูกภายในวันที่ 30 มิถุนายนนั้น จะต้องมีการทำประชาคมและตรวจแปลงยืนยันว่าทำเกษตรจริงก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม จากนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จะเสนอ ครม.อนุมัติ โดยคาดว่าจะจ่ายเงินครบภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำระบบการตรวจสอบสิทธิ์และอุทธรณ์ไว้แล้ว  โดยเกษตรกรที่สามารถใช้สื่อออนไลน์ได้ให้ใช้งานผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือ www.moac.go.th สวนเกษตรกรที่ไม่สามารถใช้สื่อออนไลน์ให้สอบถามจากอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ผู้นำชุมชน สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด ที่พร้อมช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกทุกด้าน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ