ครม. มีมติ อนุมัติเงินกู้แก่โรงรับจำนำ 2 พันล้านบาทรองรับการให้บริการรับจำนำแก่ประชาชน

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 52 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติการกู้เงิน Soft loan ของสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) หรือโรงรับจำนำ จำนวน 2,000 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน เป็นการเตรียมเงินทุนหมุนเวียน รองรับการให้บริการรับจำนำแก่ประชาชน ในโครงการ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด–19

เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายเวลาตั๋วรับจำนำและลดดอกเบี้ยรับจำนำในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย 1 . ขยายระยะเวลาตั๋วจำนำ จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน  โดยไม่คิดดอกเบี้ยในส่วนที่ขยายระยะเวลา (สำหรับผู้ใช้บริการวงเงินต้นไม่เกิน 10,000 บาท ที่มีตั๋วจำนำตั้งแต่ 3 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 ลงทะเบียน 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 จำกัด 1 คน 1 สิทธิ

2. ผู้มาใช้บริการจำนำใหม่ (ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563) วงเงินต้นไม่เกิน 15,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.125 % ต่อเดือน จำกัดสิทธิ 1 คน ต่อตั๋ว 1 ใบ ต่อ 1 รอบการจำนำ โดยมีวงเงินช่วยเหลือ 2,000 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเหลือขยายเวลาตั๋วจำนำได้ 41,000 ราย ลดดอกเบี้ยรับจำนำ 177,600 ราย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ