จังหวัดแพร่..........ภาคเอกชนร่วมใจนำสิ่งของมอบจังหวัดเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 52 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่ได้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 แพร่ระบาดส่งผลกระทบออกเป็นวงกว้างนั้น โดยวันนี้(22พ.ค.63) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้รับมอบสิ่งของจากภาคเอกชน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรับมอบถุงยังชีพจากบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000 ชุด รับมอบ น้ำมันพืช 40 โหล น้ำดื่มชนิดขวด 30 โหล แก้ว 5 กล่อง จากธนาคารออมสินเขตแพร่  รับมอบข้าวสารเหนียว 90 กิโลกรัม และน้ำดื่ม 10 แพ็ค จากศูนย์เรียนรู้บ้านป้าเหงี่ยม

ซึ่งจังหวัดแพร่จะได้รวบรวมสิ่งของเหล่านี้ พร้อมกับสิ่งของอื่นๆ ที่ส่วนราชการ องค์กร มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนต่างๆ นำมามอบสมทบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสและได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ