สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ ผนึกกำลังศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ เตรียมให้บริการวิเคราะห์น้ำผึ้งให้แก่เกษตรกร

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 140 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ เปิดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งให้บริการเกษตรกร เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด และความสามารถในการแข่งขันทางการค้ากับผู้ผลิตรายอื่น

นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งเดิม และรับการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจคุณภาพ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลิตน้ำผึ้งที่มีคุณภาพให้ได้การรับรอง และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้ผู้เลี้ยงผึ้งรายย่อยมีโอกาสทางการตลาดที่มั่นคงยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งได้เปิดรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นปัจจุบัน ผ่านมาตรฐานการรับรองฟาร์มของกรมปศุสัตว์ แล้วให้ลงทะเบียนกับแจ้งความต้องการให้วิเคราะห์ตัวอย่างกับศูนย์ฯ จำนวน 150 รายแรก พร้อมส่งตัวอย่างมาวิเคราะห์ ฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับตรารับรองคุณภาพเฉพาะฟาร์ม พร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์กาดนัดออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือด้านการตลาดโดยไม่เสียค่าบริการใดๆ  ซึ่งต่างจากห้องแลบอื่นๆ ที่มีการคิดค่าบริการตัวอย่างละ 1,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ตัวอย่าง 150 รายที่ส่งมาแล้วจะสามารถวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งได้ภายในเดือน มิถุนายน 2563 นี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของน้ำผึ้งไทยโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีสินค้าคุณภาพแต่เข้าไม่ถึงการตลาด ทำให้เกษตรกรเหล่านี้มีโอกาสทางการตลาดที่ดีขึ้น และสามารถแข่งขันทางการค้ากับผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ