จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดภายในวัดเวฬุวนาราม หลังได้รับแจ้งพบปัญหาขาดแคลนอาหารและเจ็บป่วย พร้อมเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการดูแลสุนัขวัดเวฬุวนารามเข้าไปดูแลและแก้ปัญหาระยะยาว

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 103 ครั้ง

ตามที่จังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งข่าวจากกลุ่มเฟสบุ๊ค เกี่ยวกับเรื่องสุนัขจรจัดในวัดเวฬุวนารามขาดแคลนอาหารและพบการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากเนื่องจากสภาพอากาศร้อน ภายหลังจากทางจังหวัดลำปางทราบข่าวไม่ได้นิ่งนอนใจ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ทะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน

อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 พบว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวประเมินด้วยสายตามีสุนัขมากกว่า 200 ตัวทั้งที่อยู่ในกรงและพื้นที่โล่งทั่วไปบริเวณวัด ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอชี้แจง ดังนี้ 1.เรื่องอาหารสุนัข สำนักงานปศุสัตว์แจ้งว่าปกติที่จัดเก็บอาหารจะมีอาหารถุงจำนวน 200 ถุงสามารถนำมาให้สุนัขกินได้ประมาณ 28 วัน โดยมีผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปและร้านขายอาหารสัตว์นำอาหารมาบริจาคอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 2.เรื่องการเจ็บป่วยของสุนัขในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563 มีการตายจากการเจ็บป่วยจำนวนกว่า 10 ตัว เนื่องจากพบเห็บและโรคพยาธิเม็ดเลือดจริง ซึ่งทางจังหวัดได้รับทราบและขออภัยที่ไม่สามารถเข้ามาให้การช่วยเหลือได้ทันถ่วงทีเนื่องจากห้วงเดือนดังกล่าวนั้นประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ ในส่วนนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้จะได้ประสานกับทางวัดเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งการผ่าตัดทำหมันสุนัข การฉีดวัคซีนทำแผล และการให้ยารักษาโรค ตลอดจนเข้าไปดำเนินการพ่นยาเดือนละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ทางจังหวัดลำปาง ขอขอบคุณผู้รักสุนัขที่แจ้งข่าวและให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งผู้มีจิตกุศลช่วยเหลือสุนัขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จะจัดตั้งคณะกรรมการดูแลสุนัขวัดเวฬุวนารามเข้าไปตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.ลำปาง
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ