ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำหางดงต้นแบบเกษตรดีวิถีอินทรีย์..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 203 ครั้ง

ผู้ใหญ่บ้านรางวัลแหนบทองคำ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ต้นแบบของเกษตรกรในการสร้างรายได้ ..//

นางสาวรัตฑณา จันทร์คำ ผู้ใหญ่บ้านรางวัลแหนบทองคำ /ประธานแปลงใหญ่ลำไยและเจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 5 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า ตนมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดจำนวน 7.5 ไร่   โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ทั้งเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ แนววิถีอินทรีย์ มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพหมุนเวียนเป็นรายได้และแหล่งอาหารของคนในชุมชน จนกระทั่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรโดยแบ่งพื้นที่ขนาด 7.5 ไร่ เป็นพื้นที่เลี้ยงปลาในบ่อดิน 1 ไร่ พื้นที่เลี้ยงไก่ไข่จำนวน 800 ตัวจำนวน 2 งาน พื้นที่ปลูกหม่อน 1 งาน นอกจากนั้นจะเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลอื่นๆและลำไยประมาณ 5 ไร่   ซึ่งได้รับคำแนะนำในการดูแลผลิตผลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ ที่ร่วมให้คำแนะนำ อาทิ การผลิตลำไยคุณภาพ โดยการตัดช่อและห่อผลลำไย เพื่อทำลำไยคุณภาพซุปเปอร์จัมโบ้ (AAA) ลูกใหญ่ สีสวย ผิวเนียนวิถีอินทรีย์แก่เกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยกลุ่มอื่นๆต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ