ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญถุงยังชีพพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 111 ครั้ง

วันนี้ (22 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 400 ถุง แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา และประชาชนในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสยาม เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้  ภายในถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบด้วย  เครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งสื่อและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเรียนรู้ด้วยตนเองในช่วงที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดให้จัดการเรียนการสอน 

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาการ และการงานอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาภาวะโภชนาการ และสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ให้บริการจัดการศึกษาเขตรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก ปัจจุบันเปิดการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตบ้านสบโขง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพพื้นที่โรงเรียนเป็นหุบเขาสูงชัน ห่างจากที่ว่าอำเภอสบเมย 50 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 - 3 ชั่วโมง เนื่องจากเส้นทางเป็นถนนลูกรัง โดยเฉพาะฤดูฝนเส้นทางสัญจรยากลำบาก ต้องใช้การเดินเท้า 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ