รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำคัดกรองบุคคลเดินทางเข้า-ออก บริเวณถนนสายน่าน-พะเยา ณ จุดตรวจชุมชนบ้านนาหวายใหม่ อ.บ้านหลวง จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 133 ครั้ง

      นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองบุคคลเดินทางเข้า-ออกจังหวัดน่าน บริเวณถนนสายน่าน-พะเยา ณ จุดตรวจชุมชนบ้านนาหวายใหม่ หมู่ 5 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมีนายชัยพล โรจนวิสิฐ นายอำเภอบ้านหลวงให้การต้อนรับ
    ทั้งนี้ นายชัยพล โรจนวิสิฐ นายอำเภอบ้านหลวง ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอบ้านหลวง สมาชิกอาสาสมัคร อำเภอบ้านหลวงที่ 14 บูรณาการการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านหลวง จนท.สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงจนท.โรงพยาบาลบ้านหลวง จนท.อปพร. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่เดิน ทางเข้าจังหวัดน่าน บริเวณถนนสายน่าน-พะเยา ณ จุดตรวจชุมชนบ้านนาหวายใหม่ หมู่5 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เพื่อเป็นการคัดกรอง ป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 เข้าสู่จังหวัดน่าน โดยมีข้อมูลการผ่านจุดตรวจชุมชนบ้านนาหวายใหม่ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มีผู้ผ่านการคัดกรองตั้งแต่ เวลา 16.00 ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ถึงเวลา 16.00 ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มีผู้ผ่านการคัดกรองจำนวน 478 คน ไม่พบผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้าสู่จังหวัดน่าน เหตุการณ์ทั่วไปเป็นปกติประชาชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเป็นอย่างดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ