ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน นายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ สามหมู่บ้านพื้นที่อำเภอสบเมย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 71 ครั้ง

วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 14.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วย นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย ข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 4 ราย ณ บ้านอุมโล๊ะ หมู่ที่ 5 บ้านนาดอย หมู่ที่ 9 บ้านสบโขง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของจำเป็น รวมถึงได้มอบหมายให้อำเภอสบเมย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กำหนดแนวทาง ประสานงาน สนับสนุนการดูแลและรักษา การส่งต่อ ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ