ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา และประชาชนในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 117 ครั้ง

 

วันนี้ (22 พ.ค. 63) เวลา 13 นาฬิกา 30 นาที  ที่ หอประชุมโรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปมอบแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา และประชาชนในพื้นทีอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาการ และการงานอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาภาวะโภชนาการ และสุขอนามัยอย่างต่อเนื่องนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับโรงเรียนล่องแพวิทยา ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาสูงชัน ห่างจากที่ว่าอำเภอสบเมย 50 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2 - 3 ชั่วโมง เนื่องจากเส้นทางเป็นถนนลูกรัง โดยเฉพาะฤดูฝนเส้นทางสัญจรยากลำบากเพราะสภาพถนนเป็นดินโคลน ถนนลื่น โรงเรียนล่องแพวิทยา ได้ให้บริการจัดการศึกษาเขตรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก มีนักเรียนมาเรียนจากหมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน 22 หมู่บ้าน  ทั้งยังเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุปันเปิดการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งหมด 700คน ///

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน​ ศรัทธา
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์​จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ