กองทัพบก ร่วมกับ ภาคเอกชน นำผลผลิตจาก โครงการทหารพันธุ์ดีมาจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ที่จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 180 ครั้ง

กองทัพบก ร่วมกับ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัด ”โครงการทหารพันธุ์ดี” นำพืชผักผลผลิตทางเกษตร ปลูกโดยหน่วยทหารในโครงการฯ มาจำหน่ายในศูนย์การค้า บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ที่จังหวัดเชียงใหม่

            นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมผลักดันสินค้าเกษตรใน ‘โครงการทหารพันธุ์ดี’ ถือเป็นโครงการดี ๆ ที่ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้มีทางเลือกในการซื้อสินค้าทางการเกษตรคุณภาพดี ราคาย่อมเยา ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นผลผลิตจากค่ายทหารในโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งผลผลิตจากโครงการฯ ที่นำมาจำหน่ายเป็นผลผลิตผักสด ปลูกตามมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ รวม 5 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี, เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก และ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

            โครงการทหารพันธุ์ดี เป็นโครงการผลผลิตจากค่ายทหาร ตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการผลิต และเก็บเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ไว้สำหรับแจกจ่ายให้หน่วยงาน หรือประชาชน เมื่อประสบภัยพิบัติหรือยามขาดแคลน และเพื่อช่วยสร้างอาชีพ และแหล่งผลิตอาหาร สำหรับเลี้ยงตนเองในยามสถานการณ์ไม่ปกติ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสินค้าที่คัดสรรมาจำหน่าย อาทิ ตะไคร้ ต้นหอม มะนาว ผักกวางตุ้ง ไข่ไก่ ใบแมงลัก ผักบุ้ง เนื้อหมู ปลาตะเพียน เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถ มาซื้อผลผลิตจากโครงการ “ทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7” ได้ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 บริเวณโซน Pet& Plant  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ