สคร. 1 เร่งดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ในระลอก 2

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 284 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เร่งดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ในระลอก 2 พร้อมดำเนินค้นหาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

            นายสวาท ชลพล หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 เชียงใหม่ (สคร.1) เปิดเผยว่า นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้สั่งการให้เร่งสื่อสารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนใช้หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวังกรณีเปิดสถานศึกษา และการจัดประชุมต่าง ๆ ขณะเดียวกัน ให้จัดทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ดำเนินการค้นหาเชิงรุกหรือ Sentinel Surveillance โดยเก็บตัวอย่างน้ำลายของกลุ่มเสี่ยง ใน 8 จังหวัด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานโดยจังหวัดเชียงใหม่ เก็บได้ จำนวนรวม 1,278 ตัวอย่าง แยกเป็น บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 365 ตัวอย่าง, ผู้ต้องขังในเรือนจำ จำนวน 608 ตัวอย่าง, เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. จำนวน 305 ตัวอย่าง

ทั้งนี้ สคร. 1 ได้จัดทีมทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ประสานจังหวัดเรื่องการทำ Sentinel Surveillance หรือค้นหาเชิงรุก กรณีถ้าตรวจพบเชื้อในการตรวจตัวอย่างจากน้ำลายให้ตรวจยืนยันซ้ำ อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายมาตรการ ทำให้เห็นว่าหน้ากากอนามัยเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ การวัดอัตราการใช้หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งบ่งชี้หรือ Indicator สำคัญในการป้องกันตนเองของประชาชน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ