เกษตรจังหวัดลำพูน แนะชาวนาวางแผนการผลิตข้าวนาปี “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 231 ครั้ง

เกษตรจังหวัดลำพูน แนะชาวนาวางแผนการผลิตข้าวนาปี “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” ใช้ได้กับพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสงทุกพันธุ์ได้ ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว ลดความเสี่ยงจากภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง
               นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ในปี 2562จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี จำนวน 97,888 ไร่ 18,284 ครัวเรือน ในพื้นที่ 8 อำเภอ การปลูกข้าวส่วนใหญ่จะปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภค ชนิดข้าวที่ปลูกเป็นข้าวเหนียว  98 เปอร์เซ็นต์ (ข้าวเหนียว ประกอบด้วย พันธุ์ กข.6 และพันธุ์สันป่าตอง 1)  และข้าวเจ้า 2 เปอร์เซ็นต์ (ข้าวเจ้า ประกอบด้วย พันธุ์มะลิ 105)  ลักษณะการปลูกข้าวแบบนาดำ และนาหว่านบางส่วน โดยเกษตรกรจะหว่านกล้า ช่วงเดือนมิถุนายน และปักดำตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปีนี้คาดว่าฝนแล้ง ปริมาณน้ำน้อย จังหวัดลำพูน จึงแนะนำให้เกษตรกรหันมาปลูกหรือปักดำข้าว ในวันแม่ คือ ปลูกวันที่ 12 สิงหาคม  และเก็บเกี่ยววันพ่อ  คือวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งช่วงนี้จะมีปริมาณมาก เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงจากภัยแล้ง ทั้งนี้ “การปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาหลายปีในครั้งรัชการที่ ๙  เพื่อแสดง ความจงรักภักดี เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นวันที่ปักดำ หรือ หว่านข้าว และดูแลรักษาจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว คือวันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษา  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งยังเป็นการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับสภาพปัจจุบัน ซึ่งสามารถ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สราวุฒิ ปิ่นทอง /053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง / 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ