ไม่พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ยอดคงเดิม 67 ราย รักษาหาย 65 ราย ติดต่อกัน 11 วัน

  • ข่าวจาก : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
  • เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 296 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เผยยอดผู้ป่วยโควิด-19 ภาคเหนือตอนบนรายจังหวัด รวม 67 ราย รักษาหาย 65 ราย (เสียชีวิต 2 ราย) ตรวจไม่พบเชื้อโควิด 3,078 ราย จากเกณฑ์เฝ้าระวัง 3,176 ราย รอผล 72 ราย

จ.เชียงใหม่ ***ป่วยยืนยัน 41(+1) ราย/รักษาหาย 40 ราย/เสียชีวิต 1 ราย***เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 1,916 ราย/ไม่พบเชื้อ 1,851 ราย/รอผล 65 ราย

จ.เชียงราย ***ป่วยยืนยัน 9(+0) ราย/รักษาหาย 9 ราย***เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 262 ราย ไม่พบเชื้อ 253 ราย

จ.แม่ฮ่องสอน***ป่วยยืนยัน 5(+0) ราย/รักษาหาย 5 ราย***เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 80 ราย ไม่พบเชื้อ 75 ราย 

จ.ลำปาง***ป่วยยืนยัน 4(+0) ราย/รักษาหาย 4 ราย***เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 219 ราย ไม่พบเชื้อ 213 ราย/รอผล 2 ราย

จ.ลำพูน***ป่วยยืนยัน 4(+0) ราย/รักษาหาย 4 ราย***เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 216 ราย ไม่พบเชื้อ 209 ราย/รอผล 3 ราย

จ.พะเยา***ป่วยยืนยัน 3(+0) ราย/รักษาหาย 2 ราย/เสียชีวิต 1 ราย***เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 198 ราย/ไม่พบเชื้อ 195 ราย

จ.แพร่ ***ป่วยยืนยัน 1(+0) ราย/รักษาหาย 1 ราย***เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 116 ราย ไม่พบเชื้อ 114 ราย/รอผล 1 ราย (22 พ.ค.63)

จ.น่าน ***ป่วยยืนยัน 0(+0) ราย***เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 169 ราย ไม่พบเชื้อ 168 ราย/รอผล 1 ราย (22 พ.ค.63)

ที่มา : เพจสำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ 23 พ.ค.63

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จรูญ มาแดง
บรรณาธิการ : นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
แหล่งที่มา : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ