อำเภอแม่อาย รับสมัครผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่ “1 คน 1ตำบล ร่วมใจต้านภัย โควิด – 19”

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 61 ครั้ง

อำเภอแม่อาย รับสมัครผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ตำบลละ 1 คน ตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19

นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 โดยรับสมัครผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่ ตำบล ละ 1 คน รวม 7 คน เพื่อบรรเทาผลกระทบรายได้ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 และเป็นการช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคในเขตท้องที่ ทั้งด้านการป้องกัน ฟื้นฟู และเยียวยา โดยรับสมัครผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดโควิด – 19 มีภูมิลำเนาอยู่ หรืออาศัยอยู่ในตำบลนั้น และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน (เดือนมิถุนายน –กันยายน 2563 )ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย  ตั้งแต่บัดนี้ -25 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ