‘ทหารพราน 36’ ‘ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3109’ ‘กองร้อยอส.ที่ 5’ ร่วมลงพื้นที่ดูแลความเป็นอยู่ราษฎรในถิ่นทุรกันดารบ้านแม่ละมอง 

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 24 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 82 ครั้ง

กรมทหารพรานที่36และ “ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3109” ร่วมกับ "กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 5" อำเภอแม่ลาน้อย บูรณาการกำลังพลร่วมลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่บ้านแม่ละมอง  หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ลาน้อย  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เส้นทางคมนาคมเป็นทางลูกรัง ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ไร้สัญญาณโทรศัพท์ อาจทำให้ได้รับข่าวสารล่าช้า โดยเฉพาะห้วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเส้นทางสัญจรที่เป็นถนนลูกรัง มีน้ำขังเป็นหลุมบ่อ ส่งผลให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบาก

โดยได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักการที่ถูกต้อง และให้ระมัดระวังโรคระบาดในพื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก,ไข้มาลาเรีย,โรคปวดข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยา ทั้งนี้ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ จำนวน 15 ราย  มอบขนมให้กับเด็กและเยาวชน มอบของใช้จำเป็น ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน  200 ชิ้น ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 3 ชุด  สำหรับอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเพื่อนำไปใช้ในส่วนรวมของหมู่บ้าน 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ