สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ร่วมตรวจสอบการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (เครื่องหมาย Q) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 145 ครั้ง

      นางสาววิชชุดา ทวีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัดน่าน เข้าร่วมตรวจสอบการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหาร (เครื่องหมาย Q) ณ สถานประกอบการร้านค้าในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ทั้งนี้เครื่องหมาย Q เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพและความปลอดภัย พร้อมทั้งยังสื่อไปถึงผู้บริโภคภายในประเทศและประเทศคู่ค้าให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นไปตาม มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ การรับรองเครื่องหมาย "Q" จะเป็นการรับรองตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภค (From Farm To Table) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดรหัสประกอบการแสดงเครื่องหมาย "Q" เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ กรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารใบรับรอง หรือกรณีตรวจพบสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของเครื่องหมาย "Q"

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ