สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องรับโทรทัศน์ แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 405 ครั้ง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องรับโทรทัศน์แก่ผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 (เชียงราย,แพร่,น่าน,พะเยา และลำปาง) จำนวน 6 โรงเรียน รวม 61 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ทางไกลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้(26 พฤษภาคม 2563) นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องรับโทรทัศน์พระราชทานฯ แก่ผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 (เชียงราย,แพร่,น่าน,พะเยา และลำปาง) โดยมีพระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6, พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่, พระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น, ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่, ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6, นายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น และนางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม (วัดวุฒิมงคล) ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

          ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยสามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริฯ ที่ต้องจัดการเรียนการสอนภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน 109 เครื่อง สำหรับกระจายจุดการจัดการเรียนรู้ไปตามวัดต่างๆ ที่สามเณรนักเรียนจำวัด โดยมอบให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริฯ ที่อาสาสมัครมา จำนวน 14 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุ่มที่ 6 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดนาปรังวิทยา จังหวัดพะเยา 16 เครื่อง, โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จังหวัดแพร่ 11 เครื่อง,  โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา จังหวัดน่าน 10 เครื่อง, โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จังหวัดน่าน 7 เครื่อง, โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา จังหวัดเชียงราย 8 เครื่อง และโรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา จังหวัดลำปาง   9 เครื่อง รวม 61 เครื่อง

          ทั้งนี้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริฯ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพื้นที่ 4 ช่องทาง โดยการเรียนรู้ที่โรงเรียนแบบเป็นกะ(Onsite Education) ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได้ ส่วนพื้นที่ไม่ปลอดภัยจะมีการเรียนรู้หลักผ่าน TV ทุกระบบ (On-Air Education) การเรียนรู้เสริมผ่านดิจิทัล (Online Education) และการเรียนรู้เสริมแบบโต้ตอบ (Interactive Education) ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับการออกไปถวายการสอนและการประเมินผลการเรียนของครูตามวัดที่กระจายกันหลายแห่ง เนื่องจากสามเณรนักเรียนยังไม่สามารถเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนพร้อมกันได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ