จังหวัดแพร่.......ลูกค้า โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SOFT LOAN ขอบคุณรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 197 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่รัฐบาลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ได้จัดมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SOFT LOAN สำหรับผู้ประกอบการ Non–Bank ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจ Non-Bank ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของแต่ละบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรค COVID-19 ให้ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไข และดำเนินกิจการต่อไปได้  

นายวรงค์ วงศ์วรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทของตนเป็นธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งไม่ได้ถูกสั่งปิดในช่วงของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการที่ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงาน การขนส่งเครื่องจักร เครื่องมือ และการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทั้งในและต่างประเทศ เป็นไปค่อนข้างยาก ทำให้เกิดต้นทุนสูง เมื่อรัฐบาลมีสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ SOFT LOAN เข้ามาถือว่าเป็นเรื่องดี โดยบริษัทได้ใช้สินเชื่อนี้ผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยขอบคุณรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยที่สนับสนุน SMEs ให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ ทั้งนี้จะได้นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และสำรองในธุรกิจที่จะต้องดำเนินต่อไปข้างหน้า ซึ่งยังไม่รู้ว่าวิกฤติการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้ จะใช้เวลานานเท่าไหร่ ธุรกิจจึงต้องมีเงินทุนสำรอง

ด้านนายวิทยา ไพศาลศักดิ์ เจ้าของกิจการร้านกาแฟ Balance Cup อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SOFT LOAN จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ยอดการจำหน่ายลดลง จึงได้มาปรึกษากับ ธ.ก.ส. และทางธนาคารได้แนะนำสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SOFT LOAN ให้มาผ่อนคลายในเรื่องของการจ้างแรงงาน ที่ต้องรับภาระ และขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนสินเชื้อดอกเบี้ยต่ำ นำมาแก้ไขปัญหาในครั้งนี้

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อขอใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SOFT LOAN สำหรับผู้ประกอบการ Non–Bank ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อของโครงการ /.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ