จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมทำความสะอาดสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดแพร่ และคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เตรียมสถานที่บริการประชาชน

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 153 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบกับจังหวัดแพร่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ได้มีคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการชั่วคราว เช่นสถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑสถาน สถานที่หรือสนามออกกำลังกายเป็นต้น ต่อมาได้มีการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่างได้

และวันนี้(25พ.ค.63) ทางจังหวัดแพร่โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ขึ้น บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จังหวัดแพร่ และคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีนายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการต้อนรับประชาชน นักท่องเที่ยว ให้มีความสะอาด รวมทั้ง เป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างวินัยการรักษาความสะอาด เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ