เจ้าแขวงอุดมไชย สปป. ลาว ส่งจดหมายแสดงความขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ที่ช่วยเหลือประชาชน สปป. ลาว

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 214 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ซึ่งทางรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 หรือ ศบค. ได้มีมาตรการด้านต่างๆ ออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้น ขณะเดียวกันจังหวัดแพร่ได้สนองตอบนโยบายและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะมาตรการการกักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และต่างจังหวัด โดยที่ผ่านมามีประชาชนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ได้เดินทางจะกลับประเทศ แต่ติดที่ประเทศไม่เปิดให้เข้าจึงมาพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดแพร่ และเข้ากักตัวยังศูนย์กักกันมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จนครบกำหนด 14 วัน จำนวน 7 คน ประกอบด้วยชาย 4 คน หญิง 3 คน และเมื่อครบ 14 วันแล้วยังเข้าประเทศไม่ได้จึงต้องอาศัยอยู่ในศูนย์ดังกล่าวต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ทางจังหวัดแพร่โดยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและนำเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้ความช่วยเหลือประชาชนของ สปป. ลาวอย่างต่อเนื่อง จนทั้งหมดกลับเข้าไปยังประเทศตัวเองแล้ว

ทางเจ้าแขวงอุดมไชย สปป. ลาว จึงได้ทำหนังสือมาขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยประชาชนและเจ้าหน้าที่ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานลาวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง เพื่อให้แรงงานลาวได้กลับแขวงอุดมไชย ด้วยความสวัสดิภาพทุกประการ พร้อมขอชมเชยประเทศไทยและจังหวัดแพร่ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้เป็นอย่างดี /.

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ