เชียงใหม่ ออกตรวจตราผู้จำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ ให้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และ พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 150 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ออกตรวจสอบจุดผ่อนผันให้เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่นำผลผลิตมาวางจำหน่าย ให้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และ พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า และป้องปรามการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค จากการใช้เครื่องชั่งที่ไม่เที่ยงตรง

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ลงพื้นที่ออกตรวจสอบการปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  และพรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่อนผันให้เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่นำผลผลิตมาวางจำหน่าย เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตลิ้นจี่ออกสู่ตลาดมาก  ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการทุกรายมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย และใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า และป้องปรามการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค จากการใช้เครื่องชั่งที่ไม่ได้รับการตรวจสอบและเครื่องชั่งไม่เที่ยงตรง

           ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และพรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด  หากฝ่าฝืนหรือพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ