รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตาม ตรวจเยี่ยม และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด - 19 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 213 ครั้ง

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.30 น. นายทวี  มาสขาว  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายวิชัย  ตู้แก้ว  ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช  และนายนวนิตย์  พลเคน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด - 19  ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน โดยมี นายนิวัติ  ชาติดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลภาพรวมบทบาทภารกิจ ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ 

สำหรับการผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด - 19 ซึ่งศูนย์รับผิดชอบในการผลิตพืช 7 ชนิดพืช ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร มะรุม จิงจูฉ่าย มะละกอ พริก มะเขือ และแคบ้าน จำนวน 101,072 ต้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และภารกิจอื่นๆ ที่ศูนย์รับผิดชอบ  ทั้งนี้ นายทวี  มาสขาว  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยได้เน้นย้ำให้ศูนย์ฯ ต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นที่ประจักษ์ และต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักที่สามารถสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเป็นที่พึ่งของเกษตรกรในพื้นที่ได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ