จังหวัดเชียงใหม่ให้ทุกอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านกวดขันดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางออกจากเชียงใหม่ในวันนี้ และเตรียมพร้อมส่งนักท่องเที่ยวคนสุดท้ายให้เดินทางออกจากเชียงใหม่อย่างปลอดภัย

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 196 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ให้ทุกอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านกวดขันดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางออกจากเชียงใหม่ในวันนี้ และเตรียมพร้อมส่งนักท่องเที่ยวคนสุดท้ายให้เดินทางออกจากเชียงใหม่อย่างปลอดภัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านกวดขันดูแลพี่น้องประชาชน เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของช่วงวันหยุดยาว ซึ่งจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางออกจากเชียงใหม่จำนวนมากในทุกเส้นทาง โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจนถึงคนสุดท้าย รวมถึงให้หน่วยงานท้องถิ่นประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา ในการเข้มงวดกวดขันการใช้รถ ใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวในทุกเส้นทาง  เพื่อลดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด

วันนี้ (1 ม.ค. 2563) นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันปรับกลยุทธ์ประจำวันในการดูแลรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างจริงจัง ทำให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี มีจำนวนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม  แต่ขอให้ทุกหน่วยงาน ยังคงดำเนินตามข้อสั่งการของจังหวัดเชียงใหม่ และนโยบายของรัฐบาล อย่างเข้มงวดจริงจัง เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดสุดท้ายของช่วงหยุดยาว ซึ่งจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางออกจากเชียงใหม่จำนวนมากในทุกเส้นทาง  จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกคน เพื่อไม่ให้ตกค้างในพื้นที่ รวมถึงให้หน่วยงานท้องถิ่นประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา ในการเข้มงวดกวดขันการใช้รถ ใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวในทุกเส้นทาง  
       สำหรับการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ สาเหตุส่วนใหญ่ยังคงเกิดจากการเมาแล้วขับ และการขับขี่รถโดยไม่สวมหมวกนิรภัย  และพบว่าจะเกิดเหตุในเขตทางหลวงแผ่นดินและถนนในหมู่บ้านเป็นหลัก ทั้งนี้ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์  ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามปัจจัยเสี่ยง เพื่อลดโอกาสต่อการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด นอกจากนั้น ยังกำชับให้มีการตั้งด่านเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อกวดขัน ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในช่วงค่ำ และเน้นการบังคับใช้กฎหมายในช่วงดึกอย่างเข้มงวด ในการ ตรวจ จับ อายัด ปรับ เป่า ทุกข้อหาตามมาตรการ 10 รสขม ต่อไป

***********************************
วสันต์ มีจินดา
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
1 มกราคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วสันต์ มีจินดา
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ