สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินเยียวยาเกษตรกร และโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 324 ครั้ง

นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเงินเยียวยาเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ณ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

            ปัจจุบันมีเกษตรกรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล แล้วกว่า 32,791 ราย เป็นจำนวนเงิน 491,865,000 บาท และมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 แล้ว 2,466 ราย เป็นจำนวนเงิน 24,660,000  บาท  ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความพร้อมอย่างยิ่งในการให้บริการแก่ลูกค้าเกษตรกรที่มาใช้บริการและเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรและทำสัญญาเงินกู้โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ