จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 121 ครั้ง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตามที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ (สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน) ระหว่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และองค์กรต่างๆ ในระดับจังหวัด จำนวน 64 หน่วยงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย รายละเอียดตามความแจ้งแล้ว นั้น 
ในการนี้ จึงขอเชิญผู้สนใจ ส่งผ้าสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ โดยผ้าที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผ้าไทย เป็นผ้าที่ทอมือ และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ในการส่งผ้าเข้าประกวดผู้สมัครสามารถส่งผ้าเข้าประกวดในแต่ละประเภทได้เพียง 1 ผืน/ชิ้น ต่อ 1 ราย/กลุ่ม และขอให้อำเภอจัดส่งใบสมัครประกวดผ้า สืบสานฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมทั้งนำส่งผ้าไหมตามประเภทที่ประกวดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563  ซึ่งผ้าที่ชนะการประกวดฯ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดจะรวบรวมผ้าดังกล่าว เพื่อจัดส่งเข้าจัดแสดงผ้าในส่วนกลาง และส่งเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 0 5361 2196

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว/สุภาพ
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ