สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพผลผลิต รวมทั้งสร้างอำนาจต่อรองทางการค้า

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 156 ครั้ง

วานนี้ (27 พ.ค. 63) นางสาวจุไรรัตน์  ศรีตระกูล มอบหมายให้นางทัศนีย์  กองแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ไปยังสหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสำรวจความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563

            สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด เป็นจุดรวบรวม/กระจายผลผลิตกระเทียม ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้พิจารณาคัดเลือก เข้าโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต รวมทั้งสร้างอำนาจต่อรองทางการค้า โดยในปีการผลิต 2562/63 นี้ สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัดได้รวบรวมผลผลิตกระเทียมจากสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในพื้นที่อำเภอเมือง ปริมาณ 30,495 กิโลกรัม (สด) และจะมีการปรับปรุงคุณภาพก่อนจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตต่อไป

 

 

Cr.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ