เชียงใหม่ ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 195 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกธรรม ปลูกผัก ตามหลักบวร จากวัดสู่ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

วันนี้ (28 พ.ค. 63) ที่วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกธรรม ปลูกผัก ตามหลักบวร จากวัดสู่ชุมชน ภายใต้การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริม สนับสนุนให้วัดมีส่วนร่วม และเป็นตัวอย่างของชุมชนในการปลูกผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยสามารถนำไปเป็นแหล่งอาหารของพระภิกษุสงฆ์ และคนในหมู่บ้านเกิดเป็นชุมชนเกื้อกูล โดยมีนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนหน่วยงาน พระสงฆ์ สามเณร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้มีการถวายสังฆทานเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว แก่พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่  และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้ 25 อำเภอ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ได้นำผลผลิตผักสวนครัวไปประกอบอาหารในการดำรงชีวิตประจำวันได้ และให้ชุมชนนำไปขยายผลการปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร" ต่อไป

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อส่งเสริมให้วัดมีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน นำไปประกอบอาหารในการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นการลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นที่ปลูกประมาณ 200 ตารางวา โดยผักที่นำมาปลูกครั้งนี้มี 7 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ผักบุ้ง ผักกาดหัว ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู  มะเขือเปราะ มะเขือเทศ และแมงลัก ซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมดังกล่าว ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนและประชาชนก็ยังหันมาปลูกผักสวนครัวไว้กินเองมากขึ้นด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ