สำนักงานชลประทานที่ 1 ติดตามตรวจสอบอาคารชลประทาน ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน และเตรียมการรับมือน้ำหลากในปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 130 ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 และคณะ ตรวจติดตามความพร้อมการใช้งานของอาคารชลประทาน รองรับการระบายน้ำหลาก ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน และการเตรียมการรับมือ ปี 2563 ของกรมชลประทาน

            นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการใช้งานของอาคารชลประทาน เพื่อรองรับการระบายน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 และตรวจสอบอาคารชลประทานในทางระบายน้ำสายต่าง ๆ ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนและการเตรียมการรับมือ ปี 2563 โดยติดตามควาพร้อมที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคาร และติดตามการกำจัดวัชพืช ติดตามความพร้อมในการสูบระบายน้ำจากคลองแม่ข่าลงแม่น้ำปิงของโรงสูบน้ำบ้านดอนไชย และติดตามความพร้อมตลอดลำน้ำปิงในเขตรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1 เพื่อจัดการจราจรน้ำในพื้นที่

            ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวว่า สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มีการเตรียมความพร้อมการรับมืออุทกภัย ปี 2563 โดยได้ตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทั้งหมด 20 แห่ง อาคารป้องกันน้ำท่วม จำนวน 77 แห่ง การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ และเครื่องจักร เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน กำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ One map จำนวน 42 จุด 68 เครื่อง

            ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน งดทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงทางระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน และเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ