มูลนิธิโครงการหลวง ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรโครงการหลวง ปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 152 ครั้ง

มูลนิธิโครงการหลวง ส่งเสริมการอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ต่อยอด เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรโครงการหลวง ปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานวิจัย พัฒนาพืชสมุนไพรต่างประเทศ (Herbs) เป็นพืชทางเลือกอีกกลุ่มหนึ่งที่ส่งเสริมแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปัจจุบันโครงการหลวงมีพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรทั้งในระบบ GAP และ ระบบเกษตรอินทรีย์ รวม 26 ชนิด อาทิ มิ้นท์ เสจ ออริกาโน ทาย์ม สวีทเบซิล คาร์โมมายด์ ลาเวนเดอร์ ฯลฯ  มีจำนวนเกษตรกร 189 ราย รวมพื้นที่ปลูก 79 ไร่ ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 11 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฯ ขุนแปะ แม่สะป๊อก ห้วยน้ำริน ห้วยลึก ห้วยส้มป่อย ขุนวาง หนองหอย ทุ่งเริง แม่หลอด สะโง๊ะ และ ปังค่า พืชสมุนไพรเหล่านี้เป็นที่ต้องการของโรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ โครงการหลวงยังได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส่งเสริมการอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง อาทิ ไพร มะแขว่น  ตะไคร้หอม  โดยในอดีตชาวเขาใช้สมุนไพรพื้นถิ่นเหล่านี้เป็นอาหาร และรักษาโรคมาหลายชั่วอายุคน โครงการหลวงจึงเล็งเห็นประโยชน์ในการนำไปต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่เกษตรกร รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่สินค้าพืชท้องถิ่นพื้นที่สูง ตะไคร้ต้น หรือตะไคร้ภูเขา เป็นพืชยืนต้นที่พบมากในพื้นที่สูง ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า ตะไคร้ต้นอุดมไปด้วย citronellal (ซิโตรเนลลัล) ซึ่งนิยมนำไปใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาไล่แมลงหรือยุง และใช้เป็นส่วนผสมทำสบู่ เช่นเดียวกับตะไคร้หอม แต่มีกลิ่นหอมฉุนที่แรงกว่า โครงการหลวงได้นำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย และพัฒนาต่อยอดเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด  ทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยหนึ่งในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งมีส่วนผสมของตะไคร้ต้นและตะไคร้หอม ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ คือ ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง สารสกัดจากตะไคร้ต้นและตะไคร้หอม สมุนไพรธรรมชาติที่มีสรรพคุณทั้งช่วยไล่แมลงและไล่ยุง ซึ่งการป้องกันไม่ให้โดนยุงกัดจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด โดยการใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรธรรมชาติ  นอกจากจะปลอดภัยแล้ว  ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งผลิตโดยเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวง  และผ่านกระบวนการสกัดที่ได้มาตรฐานในความควบคุมดูแลของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร มูลนิธิโครงการหลวงผู้สนใจสามารถเลือกซื้อได้จากร้านโครงการหลวงทุกสาขา

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ