กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 356 ครั้ง

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ตามแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
เมื่อ 27 พ.ค. 63 พ.อ. โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจกับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบปัญหาทางสังคม ตามแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ ได้พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจกับ ผู้ดูแล, กำนัน/ผญบ. และ อสม. ในเรื่องของการป้องกันโรคและปลูกฝังการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน คอยดูแลพูดคุยกับ ผู้สูงอายุในชุมชน ให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่า มีความสำคัญต่อชุมชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ