สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตลาดนัด สู้ไปด้วยกัน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 256 ครั้ง

         นางสาวเยาวเรศ แซ่โคว้ พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา , สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา , บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด , และ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club พะเยา จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายใต้ชื่อ ตลาดนัด สู้ไปด้วยกัน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ   ลานโปรโมชั่น 2 หน้าพาวเวอร์บาย ศูนย์การค้า Top Plaza สาขาพะเยา และระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ บริเวณทางเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างเจริญภัณฑ์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สาขาพะเยา พบกับสินค้าชุมชน OTOP SMEs งานกลุ่มศิลปะ ผลผลิตจากเกษตรกร สินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งอาหารหลากหลายรูปแบบ อาหารแปรรูป อาหารปลอดภัย และสินค้าราคาพิเศษจากลุ่มผู้ประกอบการ โดยพ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร จากชุมชนชาวพะเยา คัดสรรสินค้ามาให้เลือกชมเลือกซื้อกันมากมาย

            สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าในงานตลาดนัด สู้ไปด้วยกัน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาโทร.054-431636 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ