สำนักงานชลประทานที่ 1 เตรียมแนวทางการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในระยะที่ฝนทิ้งช่วง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 135 ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เผย เตรียมแนวทางบริหารจัดการภัยแล้ง ในระยะที่ฝนทิ้งช่วง เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรและสวนลำไย

            นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้เตรียมแนวทางการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในระยะที่ฝนทิ้งช่วง ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึง กลางเดือนกรกฎาคม อาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ และจะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคม 2563 คาดหมายปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศจะมากกว่าปี 2562 แต่น้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ซึ่งสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงในปัจจุบันตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ถึง ฝายพญาอุต มีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย เริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ โดยกำหนดแผนการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จะระบายน้ำลงแม่น้ำปิง สัปดาห์ละ 1.12 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่สัปดาห์นี้ (28 พ.ค. 63) ไปจำนวน 9 สัปดาห์ จนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2563 ปริมาณน้ำรวม 10.11 ล้านลูกบากศก์เมตร สำหรับพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำปิง ตั้งแต่ฝายหนองสลีกไปจนถึง ประตูระบายน้ำแม่สอย ปัจจุบันได้เก็บกักน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารแต่ละแห่ง ซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 14.672 ล้านลูกบาศก์เมตร หากมีฝนตกและปริมาณน้ำในลำน้ำปิงเพียงพอจะงด หรือ ลดการระบายน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ในเขื่อนให้มากที่สุด

            ด้านการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรและสวนลำไย ในกรณีที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ เครื่องสูบน้ำ จำนวน 54 เครื่อง และรถบรรทุกน้ำจำนวน 4 คัน รวมทั้งได้วางแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โซนใต้ที่เป็นพื้นที่สวนลำไย สวนมะม่วง จัดรอบเวรการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่ดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ