ชลประทานเชียงรายเผยการใช้น้ำของประชาชนในภาพรวมเน้นน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภค

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 284 ครั้ง

ชลประทานเชียงรายเผยการใช้น้ำของประชาชนในภาพรวมเน้นน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภค

           นายทวีชัย  โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย กล่าวถึง สถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงรายว่า  ถึงแม้นว่าในปี 2562 ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงรายมีปริมาณน้ำฝนค่าเฉลี่ยประมาณเพียง 1,700 มิลลิเมตร  แต่ในปี 2563 คาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณเหลือเพียง 800 มิลลิเมตร ซึ่งจะลดลงอย่างมาก ในห้วงฤดูแล้ง จังหวัดเชียงราย ประสบภาวะค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนตกเพียงเล็กน้อย ซึ่งน้ำฝนหายไปถึงครึ่งหนึ่ง ทำให้น้ำ ในแหล่งน้ำขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนเพื่ออุปโภค บริโภค มีปริมาณน้ำในอ่างไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ จะมีปริมาณน้ำเพียง 60-70 เปอร์เซ็นต์ของความจุน้ำในอ่างแหล่งเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันวางแผนการใช้น้ำในสภาวะวิกฤต มีการปรับแผน เขตปลูกพืช เน้นใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค เป็นหลักอย่างเพียงพอ ของโครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน ซึ่งมีการรายงานให้รับทราบสถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงราย

สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีแหล่งน้ำขนาดกลางถึง 4 แห่ง และแหล่งน้ำขนาดเล็กอีก 117 แห่ง รวม 121แหล่งน้ำที่กระจายไปในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดเชียงราย มีแผนในการปรับปลูกพืชในเขตชลประทานเน้นในเรื่องน้ำกินน้ำใช้ก่อน และน้ำอุปโภค บริโภคทั้งหมดในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย แล้วจะมาวิเคราะห์ในพื้นที่เหมาะสมที่มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำจากอำเภอ  ปกครองท้องถิ่น จากความห่วงใย นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด ในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะในเขตชลประทานจะไม่มีปัญหา จากการร่วมคิดร่วมทำกันเป็นอย่างดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ