เกษตรจังหวัดน่าน ประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 ด้านการเกษตร

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 107 ครั้ง

    นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ด้านการเกษตร ผ่านระบบ VDO Conference กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ศาลากลางจังหวัดน่าน
      จากการประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางโครงการที่จะเสนอแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ด้านการสาธารณสุข 2) ด้านช่วยเหลือเยียวยา ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ  3) ด้านฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหลักการคือเน้นฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ หลังสถานการณ์การระบาดของโรคฯ โดยให้ความสำคัญกับการเกษตรมูลค่าสูง เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร Bio economy แหล่งบริการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและยั่งยืน อุตสาหกรรมการให้บริการ เน้นการสร้างงานสร้างอาชีพ เน้นการบูรณาการระหว่างกำลังคน แผนงานโครงการการลงทุน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ