วันสุดท้ายของการรับเรื่องร้องเรียนโครงการเงินเยียวยา 5,000 บาท ยังคงมีประชาชนชาวพะเยามาร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 235 ครั้ง

           ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงเดินทางเข้ามาร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อขอรับการเยียวยาจากรัฐบาลกรณีได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ซึ่งวันนี้ (29 พ.ค.63) เป็นวันสุดท้ายที่ทางศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเปิดรับเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และไม่สามารถลงทะเบียนได้ เพื่อขอรับการเยียวยาจากรัฐบาล โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมาร้องเรียนกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเยียวยา 5,000 บาท และเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีการลงทะเบียนของกระทรวงการคลังได้  จึงทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันตามเวลาที่กำหนด

            นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุที่เดินทางมาร้องเรียน โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำว่า กรณีกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว จะมีการเยียวยาในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่ง ครม.ได้มีมติเห็นชอบเยียวยากลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการไปแล้ว เดือนละ 3,000 บาท 3 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนกรณีเงินเยียวยาของกระทรวงการคลัง จะเยียวยาเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างแรงงาน ซึ่งมีอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองว่าเข้าเกณฑ์กลุ่มไหน เพื่อจะได้รับสิทธิ์ตรงตามที่ทางการกำหนด

           สำหรับการช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ หรือยังไม่ได้ลงทะเบียน จะต้องรอมาตรการจากทางคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องที่ร้องเรียนทั้งหมด ไปให้กระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการการช่วยเหลือเยียวยา และนำเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ