เชียงใหม่ ติดตามตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนอย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 175 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนตามมาตรการ กำกับ ติดตาม และบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงชุดปฏิบัติการ COVID-19 ระดับตำบลและหมู่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร ร้านตัดผม เสริมสวย ตลาดนัด ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 รวมทั้งการแจกถุงยังชีพให้กับผู้พิการและหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ในการนี้ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ แนะนำให้ผู้ประกอบการนำแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” มาใช้ในสถานประกอบการเพื่อให้บริการประชาชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการต่างๆตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด โดยจะต้องมีการจัดระเบียบคัดกรองผู้มาใช้บริการ ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  ตามมาตรการผ่อนปรนให้ดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ