สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง มอบอาหาร 300 ชุด แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 133 ครั้ง

     วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง ได้มีการจัดโครงการ จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัย COVID-19 ส่งมอบอาหารแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยในวันนี้มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เป็นเจ้าภาพ นำโดยนางสาวณปภัช  ปัญญาศิริกุล หนัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายชัยธวัช  ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง พร้อมบุคลากรในสังกัด และดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมมอบอาหารกลางวันให้กับประชาชนที่มารอรับ

     ซึ่งในวันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้มอบอาหาร จำนวน 300 ชุด และประชาชนจิตอาสาชุมชนท่าคราวน้อย ประกอบอาหารเพิ่มเติม อีกจำนวน 100 ชุด รวมทั้งสิ้น จำนวน 400 ชุด ส่งมอบให้กับประชาชน

     ซึ่งทางเทศบาลนครลำปาง ได้จัดเตรียมสถานที่ จุดคัดกรอง และทีมงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวก เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ตามแนวทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กำชับให้เข้มงวดในเรื่องของมาตรการป้องกันให้ดีที่สุด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ